DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ I ZADOŚĆUCZYNIEŃ

Oferujemy dochodzenie roszczeń przez profesjonalny zespół opierający swoją wiedzę o doświadczenia zdobyte we wcześniej wykonywanych zawodach służb mundurowych, służbie zdrowia oraz pracy w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych bezpośrednio przy likwidacji szkód. W większości przypadków, gdy nie dochodzi do poważnych trwałych uszczerbków na zdrowiu takich jak złamania, zwichnięcia, oparzenia i blizny ważniejszą od samej dokumentacji medycznej jest forma kierowania roszczeń do zakładów ubezpieczeniowych i likwidatorów szkód. Dlatego poszkodowani, którzy nieumiejętnie prowadzą swój proces dochodzenia roszczeń rozpoczynający się z dniem zgłoszenia szkody w towarzystwie ubezpieczeniowym nie mogą liczyć na traktowanie ich stanowiska na tyle poważnie jak osób korzystających z profesjonalnych kancelarii odszkodowawczych.

Drodzy Poszkodowani Pamiętajcie iż wasza walka o jak najwyższą kwotę zadośćuczynienia zaczyna się od dnia zdarzenia drogowego, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług, aby Państwa proces leczenia i rehabilitacji przeprowadzony został w sposób nienaganny, pozwalający zdiagnozować wszystkie uszczerbki jakich Państwo doznali, a co najważniejsze minimalizację dolegliwości wiążących się z nimi. Dzięki stałej współpracy z najlepszymi prywatnymi ośrodkami zdrowia oraz rehabilitacji zapewnimy Państwu najlepszą opiekę zdrowotną, za którą nasza firma zapłaci od początku procesu leczenia, aż do jego zakończenia. Nie są Państwo zobowiązani do pokrywania jakichkolwiek opłat. Zakup leków, maści, suplementów, sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego sfinansowany zostanie z naszych środków.

Nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z leczeniem oraz obsługą dochodzenia roszczeń. Nasza firma uzyskuje zwrot wszystkich kosztów poniesionych w związku z Państwa procesem leczenia od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia.

Nasze wynagrodzenie pobierzemy dopiero z uzyskanego dla Państwa zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu i wyniesie ono 10% (UWZGLĘDNIAJĄC PODATEK VAT) kwoty wywalczonej dla Państwa.

Niewielka prowizja jaką pobieramy spowodowana jest skutecznością w prowadzonych przez nas sprawach oraz kierowaniem roszczeń za szkody osobowe w maksymalnych przyznawanych przez polskie sądy kwotach popartych prawomocnymi wyrokami, nawet w przypadku drobnych urazów, aż do uzyskania zamierzonego celu.

Nie dopuszczamy możliwości braku uzyskania dla Państwa zadośćuczynienia, ale chcąc rozwiać wątpliwości i obawy naszych Klientów OŚWIADCZAMY iż w przypadku braku uzyskania jakiegokolwiek zadośćuczynienia NADAL NIE BĘDĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DO POKRYCIA JAKICHKOLWIEK KOSZTÓW związanych z leczeniem oraz procesem dochodzenia roszczeń.

Prosimy zwrócić uwagę, że większość kancelarii odszkodowawczych podaje kwoty pobieranej prowizji bez uwzględniania podatku vat.

Nasza kancelaria poprowadzi Państwa proces likwidacji szkody od chwili zgłoszenia do towarzystwa ubezpieczeniowego, leczenie i rehabilitację, wydanie decyzji i wypłatę zadośćuczynienia, a w przypadku stwierdzenia zaniżenia zadośćuczynienia lub odszkodowania skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, gdzie nasi adwokacji i radcy prawni będą dochodzili Państwa praw do godnej i wysokiej kwoty. Dzięki temu poza satysfakcjonującą kwotą uzyskamy dla Państwa również szacunek, którego tak brak na polskim rynku ubezpieczeniowym w relacjach zwykłego człowieka z potężną korporacyjną machiną finansową.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu analizy sprawy pod numerami: 577 992 363 lub 537 661 664